Zaman kavramı halen filozoflar ve bilim insanları tarafından geçerli ve kabul edilmiş bir tanıma kavuşamamıştır. Tartışmalar sürmektedir. İlk çağlarda antik Yunan, orta çağlarda Hıristiyan ve İslam filozoflarınca çeşitli tanımlar, yorumlar yapılmıştır. XX. yüzyılda zaman kavramına  “ Görelilik ”  düşüncesi eklenmiştir. Zamanın sonsuz bir bütün olduğu, geçmiş, bugün ve geleceğin sürekli yaşandığı, geçen belli bir sürenin zihnimizde uzun ya da kısa olarak algılanabileceği bilinmektedir.

 

Zamanı geriye doğru hatırlarız. Şimdiyi yaşarız, her yaşantı derhal geçmiş zaman olur. Gelecek zaman için beklenti, umut ve hayal içinde oluruz. Zaman bizim için anlamlı olabilir. Lakin evren için anlamı yoktur. Zamanda yolculuk olası mı? H.G.Wells’in  Zaman Makinesi kitabında geleceğe, 12 maymun filminde geçmişe gidilir. Bunlar kurgusal eserlerdir. Mantıklı, fiziksel ve pratik değildir.

 

Geçmiş ve gelecek, önceki ve sonraki zamanlarda geçen/geçecek olaylardır. Değişmeyen olayları değiştiremezsiniz. Geçmişe giden biri, orada kendi şimdiki zamanını yaşar. Zaman içindeki olaylar dizisi üzerinde insanın etkisi yoktur. Bu bizi kaderciliğe götürür. Ne yaparsak yapalım gelecekteki olaylar ne olacaksa öyle olur. Ancak seçimlerimiz gelecekteki olayları etkileyebilir. Öyle düşünebiliriz. Fakat garanti olacağını  beklemek nafiledir.

 

Zaman, şairler ve yazarlar tarafından kullanılan bir kavramdır. Pek bilinen şiirsel bir söylemde A.H.Tanpınar bakın zaman için ne diyor :

 

Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında,

            Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında.

 

Günlük yaşantımız içinde şarkılarda, deyimlerde, söylemlerde zamana çokça yer veririz.

Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.

Ekonomi, zamandan tasarrufla başlar.

Uzun zaman oldu görüşmeyeli, nasılsınız?

Bekliyorum. Ne zaman geleceksin?

O olayı hatırlıyorum. Uzun zaman geçti üzerinden.

Zamane çocuğu !

 

Kiltablet Öykü Fanzini  Kasım 2022 sayısının teması olarak  ZAMAN  kavramını seçti. Öyküleriyle katı veren yazarlarımız; Dilek Yılmaz, Tuba Tunçay, Eser Avcı, Nurdan Atay, Saim Serhat Arslan, Ayşegül Özaydemir, Nuriye Yıldız, Mehmet Dönmez’e teşekkür eder, yeni sayı ve temalarda buluşmayı dileriz.